OSŁONA PRZY ANTYBIOTYKOTERAPII Dla dzieci powyżej 3. roku życia i dorosłych

Co wyróżnia Dierol®

 • Dierol® to wyjątkowy preparat, ponieważ zawiera jeden z najlepiej poznanych i przebadanych szczepów – Saccharomyces boulardii. Jego skuteczność i bezpieczeństwo zostały potwierdzone w wielu badaniach naukowych z udziałem dzieci i dorosłych.3-7 Saccharomyces boulardii zdobył zaufanie lekarzy specjalistów gastroenterologów, pediatrów i neonatologów na całym świecie.
 • Stanowi osłonę organizmu podczas przyjmowania antybiotyku.
 • Saccharomyces boulardii zawarte w Dierol® zmniejsza ryzyko wystąpienia biegunki poantybiotykowej o 81%.3
 • Nie wymaga przechowywania w lodówce.

Dierol® – mechanizm działania8

 • Zawiera 5 miliardów żywych kultur drożdży, które zachowują swoją aktywność w przewodzie pokarmowym nawet pomimo działania soków żołądkowych i antybiotyku.*
 • Zaczyna działać zaraz po podaniu, już w żołądku. W przeciwieństwie do osłonowych preparatów bakteryjnych nie wymaga kolonizacji jelita, co zazwyczaj trwa 2-3 dni.
 • Saccharomyces boulardii zawarte w Dierol® zmniejsza ryzyko wystąpienia biegunki poantybiotykowej o 81%.3
 • Zaraz po podaniu następuje namnażanie kultur Saccharomyces boulardii i rozpoczyna się dobroczynne działanie preparatu w całym przewodzie pokarmowym.

Dierol® w antybiotykoterapii

Biegunka związana z antybiotykoterapią występuje nawet u ⅓ pacjentów. Może ona wystąpić zarówno w trakcie antybiotykoterapii, jak i kilka dni, a nawet tygodni, po jej zakończeniu. Ryzyko wystąpienia biegunki zależy od czasu trwania antybiotykoterapii, wieku pacjenta, konieczności hospitalizacji, chorób towarzyszących. Liczne doniesienia wskazują, że biegunce związanej z antybiotykoterapią skutecznie zapobiegają probiotyki.

Eksperci ESPGHAN1 zalecają stosowanie Saccharomyces boulardii w profilaktyce biegunki związanej z antybiotykoterapią.2
Saccharomyces boulardii zawarte w Dierol®:
można przyjmować RAZEM z antybiotykiem,
zmniejsza ryzyko wystąpienia biegunki poantybiotykowej o 81%3

Jak stosować Dierol®

Zastosowanie Liczba kapsułek dziennie Czas stosowania
w antybiotykoterapii razem z antybiotykiem 1 Od pierwszych chwil przyjmowania antybiotyku, razem z antybiotykiem. Po skończonej antybiotykoterapii,
zaleca się kontynuowanie przyjmowania
produktu Dierol® w celu odbudowy naturalnej
mikroflory jelitowej (przez ok. 10 dni).
w podróży Przez 5 dni przed planowanym wyjazdem
oraz w trakcie całego pobytu.

Piśmiennictwo

 • Europejskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci
 • Szajewska H., Berni Canani R., Guarino A. i wsp.: Probiotics for the prevention of antibiotic associated diarrhea in children. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, 2016; 62 (3): 495–506
 • Kotowska M. i wsp. Aliment Pharmacol Ther 2005; 21:583-590.
 • Vandenplas Y. i wsp. Eur J Pediatr 2009; 168:253-265.
 • Grandy G. i wsp. BioMed Central Infectious Diseases (BMC) 2010; 10:253.
 • Besirbellioglu B.A. i wsp. Scand J Infect Dis. 2006; 38:479-481.
 • Kollaritsch H. i wsp. Travel Med. Internat. 1989; 7:9-18.
 • Krawczyński M., Przew Lek 2003, 6, 2, 110-11
*z wyjątkiem preparatów przeciwgrzybiczych
Kontakt
Adres: “Polski Lek” S.A.,
ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice, Poland
Telefon / fax tel: +48 33 870 83 01,
fax: +48 33 873 83 51