Dla profesjonalistów

Dla profesjonalistów

Badania naukowe Saccharomyces boulardii

Badanie randomizowane,
podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo

Saccharomyces boulardii zmniejsza ryzyko wystąpienia biegunki poantybiotykowej o 81%4

Wpływ Saccharomyces boulardii na zmniejszenie ryzyka wystąpienia biegunki poantybiotykowej
został również wykazany w METAANALIZIE2.

CEL BADANIA

Ocena skuteczności zastosowania Saccharomyces boulardii w leczeniu biegunki poantybiotykowej u dzieci i dorosłych.

METODYKA

21 badań
z randomizacją
i grupą kontrolną

4780 osób
grupa badana = 2441,
grupa kontrolna = 2339

w wieku
od 6 miesięcy
do 65 roku życia

50-1000 mg
dawka Saccharomyces
boulardii, jaką otrzymywała
grupa badanych

WNIOSKI

W przeprowadzonej metaanalizie wykazano, że Saccharomyces boulardii zmniejsza ryzyko wystąpienia biegunki poantybiotykowej u dzieci i dorosłych.

Eksperci Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN3) zalecają stosowanie probiotyków takich jak Saccharomyces boulardii w profilaktyce biegunki związanej z antybiotykoterapią4.

  1. Kotowska M, Albrecht P, Szajewska H. Saccharomyces boulardii in the prevention of antibiotic-associated diarrhoea in children: a randomized double-blind placebo-controlled trial. Aliment Pharmacol Ther. 2005 Mar 1;21(5):583-90.
  2. Szajewska H, Kołodziej M. Systematic review with meta-analysis: Saccharomyces boulardii in the prevention of antibiotic-associa- ted diarrhoea. Aliment Pharmacol Ther. 2015 Oct;42(7):793-801.
  3. ESPGHAN – European Society for Pediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition (Europejskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci)
  4. Szajewska H, Canani RB, Guarino A, Hojsak I, Indrio F, Kolacek S, Orel R, Shamir R, Vandenplas Y, van Goudoever JB, Weizman Z; ESPGHAN Working Group for ProbioticsPrebiotics. Probiotics for the Prevention of Antibiotic-Associated Diarrhea in Children. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2016 Mar;62(3):495-506.